32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi Notu